włókna chemiczne termoodporne
 
Encyklopedia PWN
włókna chemiczne termoodporne,
grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
należą do nich włókna z metali, tlenków metali, szklane, węglowe i niektóre syntetyczne; wszystkie t.w.ch. syntetyczne otrzymuje się z polimerów, w których występują pierścienie aromatyczne lub heterocykliczne, np. włókna poliaramidowe, poliimidowe oraz polibenzimidazolowe, polibenzoksalowe, polifenylenotriozalowe, polioksadiazolowe; włókna te w temperaturze 300°C zachowują 45–75% wytrzymałości początkowej i mogą być użytkowane przez 100–2000 h; odporność termiczną typowych włókien chem. można podwyższyć metodą modyfikacji chem. lub w wyniku zastosowania termostabilizatorów, efekty są jednak nieznacznie; t.w.ch. stosuje się jako włókna wzmacniające w kompozytach, na materiały termoizolacyjne, filtry gorących gazów i cieczy, odzież ochronną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia