produktami

Encyklopedia PWN

ekon.:
chem. substancja powstająca z substratów w wyniku reakcji chemicznej;
ekon. produkt krajowy brutto minus amortyzacja (wszystkie mierniki brutto są liczone wraz z amortyzacją, netto — bez amortyzacji).
ekon. suma produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku.
ekon. → PKB, jeden z podstawowych mierników stosowanych w rachunkowości narodowej.
ekon. przyrost produktu całkowitego spowodowany zwiększeniem nakładu czynnika produkcji o jednostkę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia