produkt
 
Encyklopedia PWN
produkt,
ekon.:
1) efekt procesu produkcji;
2) miara efektu procesu produkcji; produkt globalny — suma produkcji globalnej wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku; produkt krajowy — suma wartości produkcji nowo wytworzonej w gospodarce narodowej w ciągu roku; produkt narodowy — produkt krajowy skorygowany o saldo dochodów z własności obywateli danego kraju za granicą i dochodów obcokrajowców z tytułu własności na terenie danego kraju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia