krajowy

Encyklopedia PWN

niezależna instytucja odpowiedzialna za nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi;
rejestr publiczny, który służy do gromadzenia danych o różnych podmiotach, m.in. fundacjach, stowarzyszeniach, przedsiębiorcach;
centralny urząd administracji rządowej w Polsce,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia