Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie
 
Encyklopedia PWN
Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie,
instytucja społ. skupiająca reprezentantów różnorodnych opozycyjnych ugrupowań, grup, środowisk polit., umożliwiająca im porozumiewanie się oraz formułowanie programów polit., społ., gosp., tworzona od V 1987 i ostatecznie ukształtowana organizacyjnie XII 1988;
także pod nazwą: Kom. Obywatelski „Solidarność” (IV–VI 1989), Kom. Obywatelski przy L. Wałęsie (1990–91) i Krajowy Kom. Obywatelski (1991–92); przewodniczący: L. Wałęsa (do 1990), Z. Najder; 1989 jego przedstawiciele uczestniczyli w negocjacjach Okrągłego Stołu, koordynował kampanię wyborczą Solidarności w wyborach parlamentarnych, 1990 poparł L. Wałęsę w wyborach prezydenckich; 1991 w wyborach parlamentarnych wspierał koalicję utworzoną przez Porozumienie Centrum; wspomagał i koordynował działalność lokalnych Kom. Obywatelskich; stopniowo tracił znaczenie w życiu społ.-polit. kraju; 1992 przekształcony w Inst. Obywatelski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia