komitety obywatelskie
 
Encyklopedia PWN
komitety obywatelskie,
ruch społ.-polit. zainicjowany V 1989 przez Kom. Obywatelski „Solidarność” dla przeprowadzenia kampanii wyborczej Solidarności w wyborach do parlamentu (4 VI 1989);
tworzone w województwach (lokalne porozumienia), miastach, gminach, dzielnicach, miały różnorodną strukturę wewn. i program działania; jednoczyły przedstawicieli różnych organizacji i partii polit.; 1990 uczestniczyły w wyborach samorządowych (ok. 40% mandatów), zdobyły silną pozycję w lokalnych społecznościach; różnicowanie się ruchu Solidarność oraz powstawanie partii polit. ograniczyły rolę komitetów jako płaszczyzny współdziałania różnorodnych nurtów ideowo-polit.; część komitetów współpracowała z partiami polit. przy organizowaniu kampanii wyborczych; 1992 powstała konfederacja wojew. stowarzyszeń komitetów, wkrótce nastąpił jednak zanik jej działalnosci i komitety przestały działać.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia