Działyńskiego Komitet
 
Encyklopedia PWN
Działyńskiego Komitet, Komitet Narodowy w Poznaniu, Komitet Narodowy Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Komitet Poznański,
przedstawicielstwo pol. społeczności Wielkopolski, gł. ziemian zbliżonych do obozu „białych”, zał. 27 II 1863 w okresie powstania styczniowego;
nazwa potoczna od jej prezesa — J.K. Działyńskiego; utworzony początkowo jako konkurencyjny ośrodek wobec istniejącego od I 1863 Kom. Łączyńskiego (przewodniczący A. Łączyński), reprezentującego niechętnych powstaniu „białych”; prowadził werbunek ochotników do powstania, zaopatrywał oddziały powstańcze w broń, amunicję i żywność; rozbity 28 IV 1863 przez pruską policję; czł. K.Dz., m.in.: A. Guttry, W. Niegolewski oraz J. i R. Raczyńscy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia