produktami

Encyklopedia PWN

samoistne przemiany, gł. enzymatyczne i chem., prowadzące do powstania w produkcie spoż. lub surowcu (mąka, ziarno zbóż) korzystnych cech, najczęściej organoleptycznych;
dezodoryzacja produktów spożywczych
[fr. < łac.],
odwanianie produktów spożywczych,
usuwanie niepożądanej woni;
wytwarzanie jednolitej, trwałej mieszaniny z 2 lub więcej składników, które nie mieszają się ze sobą w normalnych warunkach;
ekon. poziom produktu narodowego brutto, który byłby osiągnięty w warunkach równowagi ekonomicznej, tj. bez inflacji, przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego i siły roboczej (przy pełnym zatrudnieniu);
zabiegi stosowane w produkcji żywności przeciwdziałające pogarszaniu się jakości produktów podczas ich przechowywania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia