produktami

Encyklopedia PWN

ekon. → PNB, jeden z podstawowych mierników stosowanych w rachunkowości narodowej.
ekon. → PNN, jeden z podstawowych mierników stosowanych w rachunkowości narodowej.
obniżanie temperatury produktów spoż. zwykle do ok. −20°C i przechowywanie od kilku miesięcy do 1 roku w tej temperaturze;
ekon. teoria handlu zagranicznego sformułowana 1966 przez R. Vernona;
forma organizacji rynku produktów rolnych, która po II wojnie światowej została zmonopolizowana przez tzw. uspołecznione jednostki handlowej w celu planowego (centralnie kierowanego) zakupu produktów rolnych dla ich dystrybucji oraz sprzedaży;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia