centralnych

Encyklopedia PWN

organizacja rolnicza, założona 1861 w Wielkim Księstwie Poznańskim, zrzeszająca ziemiańskie i chłopskie towarzystwa rolnicze;
społ.-zawodowa i gosp. organizacja roln., działająca 1929–39;
organizacja rolnicza, utworzona 1906 w Warszawie, skupiająca regionalne towarzystwa rolno-handlowe w Królestwie Polskim, od 1918 w centralnych i wschodnich województwach Polski;
mat. ogólna nazwa zespołu twierdzeń teorii prawdopodobieństwa podających warunki na to, by sumy dużej liczby niezależnych lub słabo zależnych zmiennych losowych miały rozkład prawdopodobieństwa bliski rozkładowi normalnemu (rozkład zmiennej losowej);
lotn. warsztaty remontowe, utworzone 1918 w Warszawie na ówczesnym lotnisku mokotowskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia