centralnych

Encyklopedia PWN

Centralny Związek Organizacji Kulturalnych i Gospodarczych, Centrạlny sajụz kultụrnych i haspadạrczych arhanizạcyj, Centrasajụz,
organizacja mniejszości białoruskiej w II RP; utworzona 1930;
organizacja spółdzielczości wiejskiej, utworzona 1948 pod nazwą Centrala Roln. Spółdzielni (CRS) „Samopomoc Chłopska”, zrzeszająca wojew. i powiatowe związki gminnych spółdzielni oraz gminne spółdzielnie;
agencja fot.; powstała 1950 w Warszawie w wyniku połączenia oddziałów fot. Agencji Publicyst.-Informacyjnej, Agencji Robotniczej i Filmu Polskiego;
Centralna Agencja Wywiadowcza, ang. Central Intelligence Agency Wymowa(CIA Wymowa),
amerykańska agencja federalna ds. wywiadu;
zał. 1955; biblioteka nauk. gromadząca zbiory z zakresu rolnictwa, przetwórstwa rolno-spoż. i nauk pokrewnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia