Centralny Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
 
Encyklopedia PWN
Centralny Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” (CZS „Samopomoc Chłopska”),
organizacja spółdzielczości wiejskiej, utworzona 1948 pod nazwą Centrala Roln. Spółdzielni (CRS) „Samopomoc Chłopska”, zrzeszająca wojew. i powiatowe związki gminnych spółdzielni oraz gminne spółdzielnie;
1954 CRS uzyskała uprawnienie samodzielnego, centralnego związku spółdzielczego; 1976 nastąpiło połączenie wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (gminne spółdzielnie) ze spółdzielczością mleczarską i ogrodniczo-pszczelarską, a związek przyjął nazwę Centralny Związek Spółdzielni Roln. (CZSR) „Samopomoc Chłopska”; 1981 spółdzielnie mleczarskie i ogrodniczo-pszczelarskie powołały własne centralne związki, a CZSR od 1982 przemianowano na CZS „Samopomoc Chłopska”; 1990 zgodnie z ustawą sejmu uległ on likwidacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia