centralnych

Encyklopedia PWN

Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie (CKO),
organizacja społ.-gosp.; utworzona 1914 za zgodą władz rosyjskich,
w Polsce centralny organ administracji rządowej, o krajowym zasięgu działania, zorganizowany na zasadzie jednoosobowego kierownictwa,
Centralny Związek Chrześcijańskich Związków Zawodowych, do 1926 pod nazwą Centralny Chrześcijański Związek Zawodowy,
regionalna centrala związkowa; zał. 1919 w Wilnie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia