Centralny Komitet Obywatelski
 
Encyklopedia PWN
Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie (CKO),
organizacja społ.-gosp.; utworzona 1914 za zgodą władz rosyjskich,
CKO skupiał działaczy Centralnego Tow. Rolniczego, Tow. Przemysłowców Guberni Królestwa Pol., Tow. Kredytowego Ziemskiego oraz Tow. Popierania Przemysłu i Handlu; jego celem było „utrzymanie porządku i niesienie pomocy ludności” (schroniska, jadłodajnie, ochronki) na terenie 9 guberni; prezes — S. Czetwertyński-Światopełk; po rozpoczęciu ofensywy niem.-austr. 1915 część działaczy opuściła Warszawę i utworzyła Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego w Rosji; po zajęciu Warszawy w sierpniu 1915 Niemcy początkowo uznali CKO (prezes — Z. Lubomirski), w listopadzie 1915 rozwiązali go jednak (tj. po utworzeniu wybieralnej Rady Miejskiej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia