centralnych

Encyklopedia PWN

Centralna Agencja Polska w Lozannie, zw. Agencją Lozańską, fr. Agence Centrale Polonaise Lausanne,
agencja informacyjna, działająca 1915–19;
powstała 1918 wraz z GUS (do 1968 Biblioteka GUS)
instytucja kredytowa rolniczych stowarzyszeń spółdzielczych; utworzona 1907 we Lwowie (później siedziby władz kolejno w Krakowie i Warszawie),
przedstawicielstwo pol. ludności (gł. liberalne ziemiaństwo i inteligencja) Galicji w okresie Wiosny Ludów; zał. 14 IV 1848 we Lwowie jako nacz. organ władzy krajowej;
naczelny organ polit. Ukrainy 1917–18.
rosyjski bank centralny, założony 1991 w wyniku przekształcenia Banku Państwowego ZSRR, z siedzibą w Moskwie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia