Centralna Kasa Spółek Rolniczych
 
Encyklopedia PWN
Centralna Kasa Spółek Rolniczych,
instytucja kredytowa rolniczych stowarzyszeń spółdzielczych; utworzona 1907 we Lwowie (później siedziby władz kolejno w Krakowie i Warszawie),
1 I 1909–II 1919 działała jako Krajowa Centralna Kasa dla Spółek Rolniczych we Lwowie; początkowo prowadziła obsługę bankową spółdzielczości rolniczej w Galicji, 1919 objęła zasięgiem całą Polskę, po 1924 stała się centralą kredytową Zjednoczenia Związku Spółdzielni Rolniczych RP; kapitał zakładowy: 1919 — 5 mln koron, 1924 — 6,5 mln zł; po II wojnie światowej działała do 1946, następnie weszła w skład Banku Gospodarstwa Spółdzielczego.
Bibliografia
Z. Chmielewski Kartki z przeszłości Centralnej Kasy Spółek Rolniczych..., Warszawa 1939.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia