Centralna Rada Narodowa
 
Encyklopedia PWN
Centralna Rada Narodowa,
przedstawicielstwo pol. ludności (gł. liberalne ziemiaństwo i inteligencja) Galicji w okresie Wiosny Ludów; zał. 14 IV 1848 we Lwowie jako nacz. organ władzy krajowej;
działała IV–XI 1848; wysuwała hasła niepodległości Polski i zniesienia pańszczyzny; Centralna Rada Narodowa zainicjowała powstanie lokalnych rad nar.; z ich ramienia organizowano w Galicji gwardię nar.; gł. działacze: F. Smolka, A. Fredro, S. Smarzewski i później dokooptowani rzemieślnicy K. Paduch, M. Moszczański.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia