Centralna Agencja Polska w Lozannie
 
Encyklopedia PWN
Centralna Agencja Polska w Lozannie, zw. Agencją Lozańską, fr. Agence Centrale Polonaise Lausanne,
agencja informacyjna, działająca 1915–19;
główna centrala polskiej propagandy prasowej na zachodzie Europy podczas I wojny światowej; wchłonęła funkcjonujące od 1907 Polskie Agencje Prasowe: paryską — kierowaną przez K. Woźnickiego, i rzym. — M. Loreta; zał. i prowadzona przez Nar. Demokrację i Stronnictwo Polityki Realnej z Królestwa Pol. (założyciel i dyr. E. Piltz); prezes Kom. Nadzorczego — Z. Laskowski, od 1916 M. Seyda; jej wydawnictwa encyklopedyczne, broszury, biuletyny i prasa („Biuletyn” w języku pol., 5 tytułów w języku fr.) służyły pozyskaniu państw koalicyjnych dla sprawy odbudowy Polski; oddziały w Paryżu i Londynie; po utworzeniu Kom. Nar. Pol. w Paryżu (sierpień 1917) Centralna Agencja Polska w Lozannie była jego organem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia