centralny organ administracji
 
Encyklopedia PWN
centralny organ administracji,
w Polsce centralny organ administracji rządowej, o krajowym zasięgu działania, zorganizowany na zasadzie jednoosobowego kierownictwa,
którego kierownik nie jest członkiem Rady Ministrów, ale podlega jej prezesowi lub innemu czł. rządu, np. Agencja Bezpieczeństwa Wewn., Agencja Wywiadu, Gł. Urząd Miar, GUS, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia