Ich

Encyklopedia PWN

Frankenthaler
[frạ̈ŋkənta:lər]
Helen, ur. 12 XII 1928, Nowy Jork, zm. 27 XII 2011, Darien (stan Connecticut),
amer. malarka i graficzka;
umowna nazwa grupy flamandzkich artystów, którzy — jako protestanci — zmuszeni do opuszczenia kraju po zajęciu Antwerpii 1585 przez wojska hiszp., schronili się w nadreńskim Frankenthalu.
system polityczny ukształtowany w Hiszpanii pod rządami generała F. Franco 1936–75;
Frankl Victor Emil, ur. 26 III 1905, Wiedeń, zm. 2 IX 1997,
austr. psychiatra i psychoterapeuta;
kraina historyczna Niemiec, nad Menem i środkowym Renem, obejmuje wyżynny obszar dorzecza górnego i środkowego Menu; otoczona od południa Wyż. Szwabską, od wschodu Wyż. Frankońską, od zachodu górami Odenwald, Spessart i Rhön, od północy Lasem Turyńskim;
fratria
[gr. phratría ‘braterstwo’],
etnogr. jednostka wewn. podziału plemienia składająca się z kilku rodów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia