fotomontaż
 
Encyklopedia PWN
fotomontaż
[gr.-fr.],
obraz fot. otrzymywany przez kombinację 2 lub więcej obrazów, przez naklejanie na płaszczyźnie obrazów fragmentarycznych i ich reprodukcję lub rzutowanie na papier fot. dwóch lub więcej negatywów;
pierwsze fotomontaże wykonał O.G. Rajlander (1857); fotomontaż znalazł powszechne zastosowanie w nowoczesnej grafice użytkowej, zwłaszcza w plakacie i satyrze polit. (J. Heartfield, M. Berman).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Szczuka Mieczysław, Dymy nad miastem, ok. 1927fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia