Ich

Encyklopedia PWN

kryptonim oddziałów powstańczych II Obwodu Okręgu Warszawskiego AK (Żoliborz, Bielany, Marymont, Powązki);
filoz. w starożytnej filozofii greckiej pierwotne tworzywo rzeczywistości lub jeden z jego podstawowych składników: woda, powietrze, ogień, ziemia;
gatunki wytwarzające na organizmie macierzystym rośliny potomne;
zool. rodzaj rozrodu u zwierząt, gdy po zapłodnieniu wewnętrznym cały rozwój zarodka przebiega w organizmie matki;
żywotnik, Thuja,
rodzaj roślin nagozalążkowych, drzewiastych z rodziny cyprysowatych;
Żyznowski Jan, ur. 1889, zm. 15 VII 1924, Paryż,
malarz i krytyk sztuki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia