fotyczna warstwa
 
Encyklopedia PWN
fotyczna warstwa,
hydrol. górna warstwa wody w oceanie świat. (do głęb. ok. 1700 m) i zbiornikach śródlądowych (do ok. 400 m), do której docierają promienie słoneczne;
ze względu na pochłanianie i rozpraszanie światła jej zasięg wynosi do 400 m w głąb w jeziorach i 1700 m — w morzach; promieniowanie dociera tym głębiej, im bardziej przejrzysta jest woda, a natężenie i kąt padania promieni świetlnych większy; promieniowanie czerwone dociera do kilkunastu m, żółte do kilkudziesięciu m w głąb, niebieskie i fioletowe — najgłębiej; warunkuje to pionowe rozmieszczenie organizmów (gł. roślin); w s.f. rozróżnia się strefę jasną — eufotyczną i półcienia — dysfotyczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia