• wyższa jednostka organiz. wojska obejmująca kilka jednostek wojskowych (brygada, dywizja, korpus), przeznaczonych do prowadzenia wspólnych działań bojowych.
  • organizacja reprezentująca interesy Tatarów w Polsce, założona 1992, z siedzibą w Białymstoku;
  • tajna organizacja pol., zał. 1857 w Kijowie, gł. przez młodzież uniwersytecką (m.in. W. Henszel, W. Antonowicz, W. Milowicz, L. Głowacki);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia