• organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
 • czasopismo polonijne, wyd. 1933–99 w Toronto;
 • ogólnopol. miesięcznik (początkowo tygodnik) ilustrowany dla kobiet, wyd. od 1957 w Warszawie.
 • spis saskiego prawa zwyczajowego, Saskie Zwierciadło.
 • prywatny zbiór prawa niem., Szwabskie Zwierciadło.
 • Zwierkowski Jerzy Anzelm, ur. 21 IV 1873, Drochlin k. Kielc, zm. 10 VI 1932, Casablanca (Maroko),
  kontradmirał (od 1919);
 • Zwierkowski Ludwik, pseud. Leoir, Le Noir, ur. 1803, Paprotnia k. Opoczna, zm. 6 IX 1860, Genewa,
  działacz patriotyczny; uczestnik powstania listopadowego 1830–31 i partyzantki Zaliwskiego 1833; na emigracji czł. TDP, od 1839 agent polit. Hotelu Lambert na Bałkanach i w Turcji.
 • Zwierkowski Walenty Józef, ur. 20 II 1788(?), Mokrzesz k. Częstochowy, zm. 14 XII 1859, Paryż,
  działacz niepodległościowy;
 • miesięcznik, wydawany od 1992 w Warszawie;
 • Zwierzdowski Ludwik, pseud. Topór, ur. 1829, Wilno, zm. 27 II 1864, Opatów,
  dowódca w powstaniu styczniowym 1863–64;
 • miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, na Roztoczu Środkowym, nad Wieprzem.
 • archeol. kultura paleolitu górnego rozwijająca się na terenach środkowej i wschodniej Europy, należąca prawdopodobnie do najstarszego okresu kultur z tylczakami
 • Zwierzyński Aleksander, pseud. Emil, Oleśnicki, ur. 3 II 1880, Tuszyn k. Łodzi, zm. 3 II 1958, tamże,
  działacz polityczny;
 • Zwingli
  [cwı̣ŋli]
  Ulrich (Huldrych) Wymowa, ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
  szwajcarski reformator religijny.
 • komunistyczna organizacja młodzieżowa, utworzona 1943, → Związek Walki Młodych.
 • m. powiatowe w województwie mazowieckim, na Równinie Radomskiej, nad Zwolenką (lewy dopływ Wisły) i Piątkowym Stokiem.
 • m. w północno-wschodniej Holandii, w prow. Overijssel, nad rz. IJssel, w pobliżu jej ujścia do zbiornika IJsselmeer.
 • w prawie polskim od 1989 rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub (ogólniej) z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • Zwonimir Dymitr, data ur. nieznana, zm. 1089,
  król chorwacki od 1075;
 • Zwód praw cesarstwa rosyjskiego, ros. Swod zakonow Rossijskoj impierii,
  systematyczny zbiór praw oprac. 1832 przez komisję kodyfikacyjną kierowaną przez M. Spieranskiego, obowiązujący w carskiej Rosji od 1835 (w przeciwieństwie do Pełnego zbioru praw cesarstwa rosyjskiego, wyd. 1830, będącego chronologicznym zbiorem wszystkich ustaw ros. z 1649–1825);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia