Związek Odbudowy Rzeczypospolitej
 
Encyklopedia PWN
Związek Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR),
konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., utworzona X 1939 przez czł. SD i Związku Pol. Młodzieży Demokr.;
od I 1944 pod nazwą Związek Wolnej Polski; działał w Warszawie i środkowej Polsce (okręgi: Kraków, Lublin, Łódź); pocz. współpracował z CKON, 1940 podporządkował się ZWZ-AK (do 1943 wcielono pion wojsk.); współzałożyciele i przewodniczący: T. Żenczykowski („Kania”), 1944 A. Czarnowski („Adam”); ZOR prowadził propagandę i dywersję; organy prasowe: „Wolna Polska”, „Komunikat Wolnej Polski”; czł. organizacji pracowali w BIP KG ZWZ-AK, Społ. Organizacji Samopomocy; VII 1944 ZOR, zachowując niezależność, współtworzył Zjednoczenie Demokratyczne; po upadku powstania warsz. kontynuował pracę konspiracyjną, gł. w Krakowie; pod koniec 1945 zakończył działalność (wyjazd z kraju Żenczykowskiego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia