Związek Ukraińców w Polsce
 
Encyklopedia PWN
Związek Ukraińców w Polsce, ukr. Objednannija Ukrajinciw u Polszczi,
organizacja społ., utworzona 1990, reprezentująca interesy mniejszości ukr.;
kontynuuje działalność Ukr. Tow. Społ.-Kult. (zał. 1956); siedziba władz w Warszawie; celem Związku jest działanie na rzecz praw obywatelskiech ukr. mniejszości nar. w Polsce, występowanie wobec władz w jej imieniu, integrowanie społeczności ukr. na gruncie nar. tradycji i kultury; intensywnie zabiegając o rozwój ukr. szkolnictwa publicznego, Z.U. w P. utrzymuje równocześnie prywatne punkty nauczania jęz. ukr., wydaje tyg. „Nasze Słowo”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia