„sztuka dla sztuki”
 
Encyklopedia PWN
„sztuka dla sztuki”, l’art pour l’art,
formuła wyrażająca koncepcję sztuki tzw. czystej, tj. pozbawionej zadań pozaartyst., etycznych, rel., polit., światopoglądowych i dydaktycznych, realizującej cele ściśle estetyczne;
użyta po raz pierwszy przez fr. filozofa V. Cousina, wyrażała koncepcję bliską poglądom wielu filozofów i pisarzy, m.in.: I. Kanta, F.W. Schellinga, F. Schillera, J.W. Goethego, J. Ruskina, E.A. Poego, V. Hugo; podstawowe hasło XIX-wiecznego estetyzmu, związane z dążeniem do osiągnięcia doskonałej formy, głoszone przez przedstawicieli parnasizmu i symbolizmu (Th. Gautier, Ch. Baudelaire, P. Verlaine), u schyłku XIX w. propagowane przez reprezentantów modernizmu (O. Wilde); w okresie Młodej Polski idea „sz.d.sz.”, upowszechniana m.in. przez S. Przybyszewskiego, Z. Przesmyckiego, wyrażała sprzeciw wobec sztuki utylitarnej i tendencyjnej na rzecz sztuki realizującej nie tylko cele estetyczne, ale i metafizyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia