Młoda Belgia
 
Encyklopedia PWN
Młoda Belgia,
ruch lit. dający początek odnowie kult. w Belgii, zainicjowany ok. 1881 przez pisarzy tworzących w języku francuskim;
nazwę przejęto od czasopisma „La Jeune Belgique” (1881–97), kierowanego początkowo przez M. Wallera; postawą łączącą twórców ruchu był estetyzm (kult „sztuki dla sztuki”); M.B. dzięki szerokiemu programowi (umiarkowany naturalizm w prozie i parnasizm w poezji) grupowała pisarzy o różnych indywidualnościach, hołdujących odmiennym prądom lit.; niemal wszyscy ówcześni pisarze belgijscy byli związani, przynajmniej okresowo, z M.B. — m.in. A. Giraud, A. Mockel, M. Elskamp, G. Rodenbach oraz É. Verhaeren i G. Eeckhoud. W 1887 ukazała się antologia Parnasse de la Jeune Belgique — obraz twórczości poet. tego okresu; wybór pol. przekładów poezji Młodej Belgii w zbiorze Miriama U poetów (1921).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia