semantyka
 
Encyklopedia PWN
semantyka
[gr. sēmantikós ‘znaczący’],
log. dział semiotyki (oprócz syntaktyki i pragmatyki) opisujący relacje między znakami a przedmiotami, do których się one odnoszą (korelatami semantycznymi).
dział semiotyki, jedna z gł. dyscyplin logiki współcz.; nauka o związkach, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami i stanami rzeczy, o których za pomocą tych wyrażeń można mówić. Podstawowym pojęciem współczesnej s. jest pojęcie prawdy; odwołuje się ona również do tradycyjnego pojęcia denotowania, natomiast pojęcie znaczenia należy do pojęć, których status jest kontrowersyjny; s. bywa utożsamiana z teorią modeli.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia