roztwór buforowy
 
Encyklopedia PWN
roztwór buforowy, bufor,
roztwór o stałym stężeniu jonów wodorowych (pH), które pod wpływem dodatku niewielkich ilości kwasu lub zasady oraz przy rozcieńczaniu roztworu ulega nieznacznym zmianom;
roztwór buforowy o odczynie kwaśnym (odczyn roztworu) otrzymuje się przez zmieszanie roztworów słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą (np. kwas octowy i octan sodu), o odczynie zasadowym — z roztworów słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem (np. amoniak i chlorek amonu), a także z roztworów częściowo zobojętnionego kwasu wieloprotonowego (np. kwasu fosforowego); roztwory buforowe są wykorzystywane do utrzymywania warunków przebiegu reakcji chem. w laboratorium i w przemyśle; utrzymanie właściwego pH jest niezbędne do zachodzenia procesów biochem. (np. naturalne składniki krwi, działające jak składniki r.b. utrzymują pH = 7,4).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia