pehametr
 
Encyklopedia PWN
pehametr,
przyrząd do pomiaru odczynu roztworu, tj. do pomiaru pH;
działa na takiej zasadzie jak potencjometr; istotnym elementem p. jest ogniwo składające się z 2 elektrod: wskaźnikowej i odniesienia, które umieszcza się w badanym roztworze; mierzona SEM ogniwa jest liniową funkcją logarytmu aktywności jonów wodorowych, a więc pH. Analogowe lub cyfrowe p. elektroniczne pozwalają na pomiar z dokładnością do 0,01 jednostki pH nawet w bardzo małych objętościach roztworów, rzędu kilku µl; miniaturyzacja aparatury umożliwia pomiary poza laboratorium, co jest istotne np. w badaniach biomed. lub środowiskowych. Sprzężenie p. z układem dozującym roztwór kwasu lub zasady jest podstawą działania pehastatu, tj. przyrządu utrzymującego stałą wartość pH.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia