geometria analityczna
 
Encyklopedia PWN
Ogólna idea geometrii analitycznej polega na wskazywaniu zależności między rachunkowymi własnościami wyrażeń dotyczących współrzędnych punktów jakiejś figury a jej własnościami geometrycznymi. Prekursorami geometrii analitycznej byli P. Fermat i R. Descartes; ten ostatni jest uważany za twórcę geometrii analitycznej (Géométrie 1637); obecna jej postać jest dziełem L. Eulera (Introductio in analysis infinitorum 1748). Geometria analityczna jest od stu lat dominującym sposobem uprawiania geometrii (także w zastosowaniach).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia