funkcja wektorowa
 
Encyklopedia PWN
funkcja wektorowa,
mat. pojęcie rachunku wektorowego: odwzorowanie, które elementom pewnego zbioru D przypisuje wektory (elementy przestrzeni liniowej);
najczęściej f.w. nazywa się odwzorowanie określone na pewnym podzbiorze zbioru liczb rzeczywistych o wartościach w skończenie wymiarowej przestrzeni liniowej (np. ℝ2, ℝ3 lub ℝn), względnie w przestrzeni Banacha.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia