fundamentalizm
 
Encyklopedia PWN
fundamentalizm,
ruch, formacja, ideologia o charakterze skrajnie konserwatywnym, przeciwstawiające się jakimkolwiek zmianom lub modyfikacjom doktryny religijnej, kultu, rytuału, obyczajowości.
Fundamentalizm pojawia się zwłaszcza w historii chrześcijaństwa, islamu i hinduizmu; w chrześcijaństwie wywodzi się z reformacji, a zwłaszcza z Kościołów o tradycjach kalwinistycznych, baptystycznych i pietystycznych; w katolicyzmie tożsamy z tradycjonalizmem, nastawiony negatywnie do tendencji modernistycznych (modernizm katolicki) i liberalnych w teologii; w islamie — w XX w. — fundamentalizm (zw. też islamizmem lub integryzmem muzułmański) określa się tradycjonalizm muzułmańskim, który przeciwstawia się tendencjom reformatorskim w islamie; głównym dążeniem muzułmańskich ruchów fundamentalnych (np. wahhabizm, Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, Państwo Islamskie, Boko Haram, Asz-Szabab) jest oparcie państwa na prawie islamu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia