Świadkowie Jehowy
 
Encyklopedia PWN
Świadkowie Jehowy,
organizacja rel. o charakterze millenarystycznym (millenaryzm) wywodząca się z ruchu Badaczy Pisma Świętego, reprezentowana oficjalnie przez Tow. Bibl. i Traktatowe — Strażnica z siedzibą w Warwick (stan Nowy Jork);
w doktrynie opierają się na autorytecie Biblii, wierzą że jedynym prawdziwym Bogiem jest Jehowa, nie uznają dogmatu Trójcy Świętej (antytrynitaryzm), twierdzą, że Jezus został stworzony przez Boga; praktykują gł. chrzest przez zanurzenie w wodzie i zebrania w tzw. Salach Królestwa; za podstawowy obowiązek uznają głoszenie prawdy o mających nadejść rządach Bożych na Ziemi (millenaryzm); potępiają stosunki przed- i pozamałżeńskie, aborcję, wszystkie formy przemocy (także służbę wojsk.), odmawiają transfuzji; nie angażują się w politykę, za co byli prześladowani w państwach totalitarnych; na ziemiach pol. od 1905; w PRL zdelegalizowani 1950 i prześladowani, 1989 uznani prawnie. Świadkowie Jehowy prowadzą międzynar. działalność wydawniczą, publikując gł. Biblię oraz książki rel. o wielomilionowych nakładach, a także czasopisma: „Strażnica” i „Przebudźcie się!”. Liczba wyznawców wynosi ponad 8,6 mln (2019), w Polsce — ok. 115 tys., skupionych w 1277 zborach (2019).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia