indywidualizacja religii
 
Encyklopedia PWN
indywidualizacja religii,
z jednej strony uwolnienie się spod wpływów konwencjonalnych więzi rel. (np. rozpad zamkniętych, wyznaniowych grup społ.), z drugiej — „odczarowanie” (Entzauberung) dotychczasowych sposobów wyjaśniania i interpretacji życia oraz poszerzanie wyborów w zakresie orientacji życiowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia