wahhabizm
 
Encyklopedia PWN
wahhabizm,
kierunek teol. w islamie stworzony przez teologa i reformatora rel. Muhammada Ibn Abd al-Wahhaba
(1703–92) w celu odnowy rel. społeczności muzułm., najbardziej rygorystyczna i purytańska doktryna wśród sunnitów; wahhabizm (nazwany od imienia jego twórcy) opierał się na wykładni prawa muzułm. szkoły hanbalitów i na poglądach teologa Ibn Tajmijji. Abd al-Wahhab pozyskał dla swej doktryny Muhammada Ibn Su’uda, przywódcę rodu Saudów z federacji plemion Anaza, i wspólnie z nim skutecznie propagował wahhabizm wśród plemion Płw. Arabskiego; następcy Muhammada Ibn Su’uda z dyn. saudyjskiej wykorzystali oddziały wahhabitów do utworzenia własnego państwa — Arabii Saudyjskiej, w której wahhabizm stał się oficjalną, obowiązującą doktryną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia