Uzbekistan. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Uzbekistan. Polityka społeczna.
Po zmianie systemu polit. w Uzbekistanie polityka społ. jest w trakcie przekształceń; obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczenie społeczne. Większość reform w tym zakresie rozpoczęła się 1991–92; utworzono wówczas 3 pozabudżetowe fundusze: emerytalny, ubezpieczeń i zatrudnienia. Od 2001 przeprowadza się reformę systemową. Opieka zdrowotna obejmuje wszystkich obywateli i jest finansowana z budżetu państwa; 1998 na 10 tys. mieszk. przypadało 31 lekarzy i 83 łóżka szpitalne. Polityka oświatowa. Do pocz. lat 90. system oświaty w Uzbekistanie był zintegrowany z systemem obowiązującym w ZSRR; po 1990 wprowadzono zmiany programowe, polegające na rozszerzeniu programu nauczania historii i literatury uzb. oraz wprowadzeniu nowego przedmiotu — studiowania arab. rękopisów. W 1992–93 powstało wiele finansowanych przez Arabię Saudyjską szkół rel. — madras, działających wg zasad wahhabizmu; nauczanie w tych szkołach jest bezpłatne; języki wykładowe w szkołach to: uzb. (76,8%), ros. (15,0%), kazas. (2,9%), karakałpacki (2,4%), tadż. (2,3%) i in. W V 1993 przyjęto ustawę zakazującą działalności szkołom prywatnym i nakazującą ich przekształcenie w szkoły podlegające państwu. Na oświatę przeznacza się rocznie 7,4% PKB (2002).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia