Uzbekistan. Sztuka
 
Encyklopedia PWN
Uzbekistan. Sztuka.
Najstarsze zabytki w Uzbekistanie pochodzą z okresu mezolitu i neolitu. Od III w. p.n.e. do III w. n.e. powstawały regularnie planowane, ufortyfikowane miasta (Samarkanda, Termez, Toprak Kala); rozwijały się: rzeźba figuralna, malarstwo dekoracyjne i rzemiosło artystyczne. W okresie wczesnośredniow. nastąpił rozkwit budownictwa pałacowego (ruiny pałacu w Warachszy VI–VII w.); sztuka ta łączyła pierwiastki indoirańskie, antyczne i chińskie. Od najazdu arab. (pocz. VIII w.) rozwijały się: sztuka islamu, do szczytowych jej osiągnięć należą budowle SamarkandyBuchary. W XV–XVII w. miasta te były ośr. malarstwa miniaturowego. W 2. poł. XVII w. nastąpił upadek architektury; w XVIII–XIX w. kontynuowano miejscowe tradycje budowlane; rozwijało się kobiernictwo. W 2. poł. XIX w. zaznaczył się wpływ sztuki rosyjskiej. W Uzb.SRR powstały nowe miasta i przekształceniu uległy istniejące (np. Taszkent); nastąpił rozwój nie znanego tu dotąd malarstwa sztalugowego, grafiki i rzeźby (L.L. Bure, N.W. Kaszyna, U. Tansykbajew, L. Abdullajew, W.A. Wołkow, G. Ulko, A.N. Iwanow, G.G. Massonc, R. Czaryjew, B. Babajew, S. Kuttimuradow). Rozwija się rzemiosło artyst., zwłaszcza snycerstwo i ceramika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia