Uzbekistan. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Uzbekistan. Ludność.
Uzbekistan jest krajem wielonarodowym; Uzbecy stanowią 76% ogółu ludności (1998, 71,4% wg spisu 1989), Rosjanie — 6% (8,3%), Tadżycy — 4,8% (4,7%), Kazachowie — 4,1%, Tatarzy — 1,6% (2,4%, w tym krymscy 1%), Karakałpacy — 2,1%, ponadto gł.: Kirgizi, Turkmeni, Ukraińcy, Żydzi, także Polacy, Niemcy i Koreańczycy. Większość wierzących to muzułmanie sunnici. Przyrost naturalny 18,6‰ (2006); dzieci poniżej 15 lat stanowią 32,9% populacji, osoby w wieku ponad 64 lata — 4,8%; przeciętne trwanie życia dla mężczyzn 61 lat, dla kobiet — 68 lat. Gęstość zaludnienia wynosi 58 osób na km2 (2004); rozmieszczenie ludności bardzo nierównomierne; w Karakałpacji i w wilajecie bucharskim poniżej 10 osób na km2, w wilajetach taszkenckim, fergańskim i andiżańskim 200–300 osób na km2 (w okręgach podmiejskich do 2000 osób na km2); ludność miejska 37% (2004); gł. m. (poza stolicą): Samarkanda, Namangan, Andiżan, Buchara, Fergana, Kokand, Nukus. Około 44% czynnych zawodowo pracuje w rolnictwie, ok. 20% w przemyśle, pozostali w usługach; oficjalny wskaźnik bezrobocia 0,7% (wg szacunków ok. 20% czynnych zawodowo jest nie w pełni wykorzystanych lub zatrudnionych poniżej kwalifikacji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia