Uzbekistan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Uzbekistan. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Uzbekistan jest republiką, na której czele stoi prezydent, zarazem kierujący pracami rządu i najwyższy dowódca sił zbrojnych jest prezydent, wybierany na 7 lat (z możliwością reelekcji) w wyborach powszechnych. Władzę ustawodawczą pełni 2-izbowy parlament, składający się z izby wyższej (Senat, liczący 100 członków: 16 z nominacji prezydenta i 84 wybieranych przez rady obwodowe i lokalne) oraz izby niższej (Izba Ustawodawcza: 120 członków wybieranych w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję). Najwyższym organem władzy wykonawczej jest gabinet ministrów (m.in. premier i ministrowie powoływani przez prezydenta, przewodniczący rządu autonomicznej Karakałpacji). Konstytucja gwarantuje niezawisłość sądów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia