sunnici
 
Encyklopedia PWN
sunnici,
gł. ugrupowanie w islamie (ok. 90% wyznawców), przeciwstawne szyitom;
doktryna sunnitów rozwinęła się w toku walk polit. o władzę w początkowym okresie islamu; sunnici (arabska ahl as-sunna wa al-dżama’a ‘ludzie tradycji i wspólnoty’) nie uznawali aspiracji szyickich imamów do sprawowania zwierzchności nad wszystkimi muzułmanami; zasady prawa sunnickiego (w ujęciu 4 szkół: malikici, hanbalici, szafi’ici, hanafici) i szyickiego (szkoła dżafarytów) różnią jedynie szczegóły; oba ugrupowania zarzucają sobie odstępstwo od zasad islamu, nawołując czasem wręcz do podjęcia dżihadu przeciwko sobie (np. wojna irac.-irań. 1980–88); wysiłki teologów muzułm., którzy od XIX w. starają się pogodzić obie doktryny, są niweczone przez spory polityczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia