Boko Haram
 
Encyklopedia PWN
Boko Haram
[hausa, ‘zachodnia cywilizacja jest zabroniona’],
arab. Dżama‘atu ahli-s-sunna-li-d-dacawati wa’l-dżihad,
nigeryjska radykalna sunnicka (salaficka) organizacja o charakterze militarnym, przeprowadzająca również akcje o charakterze terrorystycznym;
założona 2002 w Maiduguri przez Mohammeda Yusufa (przywódca do 2009) na bazie istniejącej od 1995, działającej metodami pokojowymi, organizacji Ahlu’l-sunna wa’l-dżama‘at hidżra; dąży do wprowadzanie prawa szari’atu (muzułmańskie prawo) we wszystkich stanach tworzących Nigerię i obalenia rządu federalnego, opowiada się za dosłowną interpretacją Koranu, odrzuca zachodnią naukę i system szkolnictwa; 26–30 VII 2009 walki z siłami rządowymi (tzw. powstanie lipcowe), od tego czasu wzrost liczby działań destrukcyjnych, obejmujących także działania terrorystyczne (26 VIII 2011 atak na siedzibę ONZ w Abudży, 20 I 2012 atak na Kano, 15 IV 2014 uprowadzenie uczennic ze szkoły w Chibok, 3–8 I 2015 atak na Baga), również w państwach graniczących z Nigerią; dopuszcza się zbrodni na ludności cywilnej; kontroluje tereny północno-wschodniej Nigerii; liczy ok. 30 tysięcy członków, rekrutujących się głównie z młodych bezrobotnych, uczniów szkół koranicznych oraz byłych więźniów; przywódca — Abubakar Shekau.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia