Algieria. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Algieria. Ludność.
Arabowie stanowią 82% ogółu ludności, ponadto Berberowie (Kabylowie, Tuaregowie, Berberowie z oaz saharyjskich); ludność eur., gł. Francuzi; ok. 2 mln Algierczyków przebywa poza granicami Algierii, gł. we Francji. Arabowie posługują się dialektem maghrebijskim, języki Berberów należą do rodziny chamito-semickiej. Religią państw. jest islam; prawie wszyscy Algierczycy są muzułmanami sunnitami, ok. 150 tys. chrześcijan (katolików, gł. Europejczycy). Przyrost naturalny malejący, lecz nadal wysoki (12,5‰ — 2006), wskaźnik urodzeń —17,1‰, wskaźnik zgonów wynosi 4,6‰; ok 62% ludności jest w wieku poniżej 29 lat. 95% ludności skupia się w północnej, nadbrzeżnej części Algierii; Berberowie zamieszkują Wielką Kabylię i góry Dżabal al-Auras; na Saharze prawie cała ludność mieszka w oazach (m.in. Tukkurt, Tidikilt, Wadi Saura) lub ośrodkach górniczy, jedynie Tuaregowie prowadzą życie półkoczownicze; średnia gęstość zaludnienia w Algierii wynosi 14 mieszk. na km2. Ludność miejska wynosi 81% (z tego w Algierze 12%); gł. m. poza stolicą: Oran, Konstantyna, Annaba, Al-Bulajda, Satif, Sidi Bu-l-Abbas, Tilimsan, Sakikda. W rolnictwie jest zatrudnionych 21% czynnych zawodowo, w przemyśle — 11%, w usługach 68%; bezrobotni — 25,4% (2004).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia