Algieria. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Algieria. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1976 (kilkukrotnie nowelizowana) Algieria jest republiką parlamentarno-gabinetową. Na czele państwa stoi prezydent wybierany w głosowaniu powszechnym na 5-letnią kadencję. Kandydat na prezydenta musi być Algierczykiem i muzułmaninem w wieku co najmniej 40 lat. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, który tworzą: izba niższa — Ludowa Zgromadzenie Narodowe, złożone z 380 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią, oraz izba wyższa — Rada Narodu, licząca 144 członków, spośród których 96 wybierają zgromadzenia regionalne, a 48 mianuje prezydent. Kadencja Rady Narodu trwa 6 lat. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem mianowanym przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia