Stowarzyszenie Braci Muzułmanów
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, Bracia Muzułmanie, Dżamijjat al-Ichwan al-Muslimin, Ǧam‘iyyat al-Ihwān al-Muslimīn,
muzułmańska organizacja religijno-polityczna, założona 1928 w Ismailii przez Egipcjanina Hasana al- Bannę;
ideologia Stowarzyszenia Braci Muzułmanów uznaje islam (zwłaszcza jego źródła — Koransunnę) za podstawę życia społecznego i politycznego w świecie muzułmańskim, odbiera wszelką wartość współczesnej cywilizacji, zwłaszcza zachodniej, głosi idee panislamizmu, nie uznaje żadnych (poza Arabią Saudyjską) rządów państw arabskich, jako sprawujących władzę niezgodnie z zasadami islamu; rządom tym Stowarzyszenie Braci Muzułmanów wydało walkę (organizacje ekstremistyczne, związane ze Stowarzyszeniem Braci Muzułmanów dokonały wielu zamachów terrorystycznych w Egipcie i Syrii w latach 70.); współcześnie działalność Stowarzyszenia Braci Muzułmanów jest w większości krajów arabskich zabroniona, a sama organizacja uznana za nielegalną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia