mudżahid
 
Encyklopedia PWN
mudżahid
[arab.],
pers. modżahed, l. mn. mudżahidun,
w islamie uczestnik dżihadu, muzułmanin walczący z niewiernymi o podporządkowanie ich prawu muzułmańskiemu;
wg muzułmanów mudżahid, który poległ na wojnie za wiarę, jest męczennikiem natychmiast zbawionym; współcześnie za mudżahidów uważają się uczestnicy wojen wyzwoleńczych w krajach muzułm. (np. w Algierii, Afganistanie) oraz członkowie tych muzułm. organizacji rel.-polit. (np. Stowarzyszenie Braci Muzułmanów, Modżahedini Lud.), które uważają, że wszystkich muzułmanów powinno obowiązywać tylko prawo islamu (szari’at) i dlatego walczą (metodami polit. lub terrorystycznymi) z rządami państw muzułm., uznając ich politykę za sprzeczną z zasadami islamu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia