Jordania. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Jordania. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1952 (wielokrotnie modyfikowaną) Jordania jest monarchią konstytucyjną, z królem jako głową państwa. Władza ustawodawcza należy do króla i 2-izbowego Zgromadzenia Narodowego (80-osobowej Izby Reprezentantów, wybieranej w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję, i 30-osobowego Senatu, mianowanego przez króla na 4 lata, przy czym co 2 lata połowa składu jest wymieniana). Władzę wykonawczą sprawują król i rząd, odpowiedzialny przed parlamentem, z premierem mianowanym przez króla. Na czele struktur sądowniczych stoi Sąd Najwyższy
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia