doktor
 
Encyklopedia PWN
doktor
[łac. doctor ‘nauczyciel’, ‘mistrz’],
naukozn.:
1) współcześnie: stopień nauk. nadawany przez wyższe szkoły akademickie i uprawnione do tego instytuty nauk. po zdaniu wymaganych egzaminów (examen rigorosum), napisaniu rozprawy (dysertacji) doktorskiej i jej publicznej obronie, uprawniający do używania tytułu d.;
2) w średniowieczu także zaszczytny tytuł nadawany nauczycielom Kościoła (doctor ecclesiae, Doktor Kościoła) i najwybitniejszym scholastykom z odpowiednimi łac. przydomkami, np. św. Tomasz z Akwinu miał przydomek doctor angelicus [‘anielski doktor’], św. Bonawentura — doctor seraphicus [‘doktor seraficki’], J. Duns Scotus — doctor subtilissimus [‘doktor najdociekliwszy’], W. Ockham — doctor invincibilis [‘doktor niezwyciężony’];
3) doctor honoris causa — honorowy tytuł nauk. nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury;
4) forma grzecznościowa zwyczajowo stosowana wobec lekarzy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia